Quinny Longboardstroller

 

誰說男孩升級為奶爸後,就不能繼續耍帥?

                                                                      為了滿足男人心中那個永遠調皮的孩子,嬰兒車品牌 Quinny 推出 Longboardstroller 長板娃娃車,讓爸爸

                                                                      們推小孩逛街的同時,也可以享受破風而行的快感,回味年輕時的裝酷歲月。

Quinny Longboardstroller

Quinny Longboardstroller

真是很令人心動,不知道台灣何時才會引進。